Çarşamba, Ocak 24, 2007

Okuma notları

Efendim, katilin örgütsel bağlantısı saptanamamış. Şey pardon, konu henüz soruşturma aşamasındaymış... Meğer cinayette ‘siyasi’ boyut yokmuş. Azmettiren kişi, mahalle arkadaşıymış... vs. vs.
Buyrun size örgütsel bağlantı konusunda ipuçları verecek bir uzman görüşü. Bu topraklarda yetişmiş bir başka azınlık mensubunun, Herkül Millas’ın kaleminden:

“…Uluslar saptanmakla kalmamış, kimileri daha üstün kimileri ise daha aşağı görülmüştür. Sosyal Darwinist bir anlayışla da üstün olanlara, örneğin Aryan ırkına, dünya nimetlerinden eşit olmayan bir pay vermek uygun ve bir hak sayılmıştı. Irkçılar başka uluslara karşı içlerinde beslediği kini, çeşitli bahanelerle meşrulaştırıp saldırgan eylemlere yönelmişlerdi. R. Barth ilkel toplumlardan başlayarak tüm toplumlarda görülen grup kimlik duygusunun, ‘dışlayan’ bir bilinç olduğunu söyler; ‘barbarlar’, ‘gavur’ nitelemeleri tipik örneklerdir. Ulusçuluk da kendi grup kimliğini bu dışlayan duygu ve yaklaşım üstüne kurar.

“Kültür bir yaşama biçimi, çevreyle belli bir ilişki içinde olma yordamı ise, bir sanat uygulaması, bir teknik ve ekonomik etkinlik biçimiyse, zamanımızdaki dünya insanları arasında, özellikle komşu ülkeler arasında bu ‘kültür birliği’ ya da ‘kültür yakınlığı’ hiç olmazsa belli bir dereceye kadar doğal olarak vardır. Ama ulusçu ideoloji kişilerin bunu görmelerini engeller. Kendilerini, hemen hemen aynı ‘kültürü’ paylaştıkları (ve başka bir ulus olan) komşu insanlara yakın görmezler, binlerce yıl önce ve bütünüyle farklı bir ‘kültür’ün insanları olan kimselere –tarihin karanlıklarında kaybolan bu insanlara ‘atalarımız’ denir- yakın görürler.”
--Herkül Millas, Yunan Ulusunun Doğuşu

Demek ki neymiş: Hrant’ın katili ulusalcı ideolojidir. Sırtını dayadığı örgüt, dünyada iki yüzyıldır egemen olan gelmiş geçmiş en büyük örgüttür. Bugüne kadar milyonlarca insanın canını almıştır ve ne yazık ki, daha da çok alacaktır.